11. 6. 2023
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Manchineel (Hippomane mancinella) je strom, který se nachází v oblastech tropických a subtropických regionů, jako je Karibik a pobřeží Floridy. Tento zdánlivě nevinný strom má však přezdívku "strom smrti".

Manchineel je fascinující rostlina s destruktivními schopnostmi. Vyskytuje se zejména v oblasti Karibiku a Floridy, kde působí jako přírodní obranný mechanismus. Tento strom však není jen zajímavým kouskem přírody, ale také představuje značné riziko pro lidi a zvířata v jeho blízkosti.

Historie a vzhled Manchineelu
Manchineel je malý a stále zelený strom, který dorůstá do výšky až 15 metrů. Má tmavě zelené, lesklé listy a malé, žluté květy. Jeho plody se podobají jablečným, ale jsou nebezpečně jedovaté. Již staletí lidé znají jeho toxické vlastnosti a oblasti, kde roste, jsou řádně označeny, aby varovaly návštěvníky před nebezpečím.

Extrémní jedovatost
Téměř všechny části  stromu Manchineelu obsahují silný toxin známý jako fytochemický irritant. Dotyk s listy nebo plody může způsobit těžké podráždění kůže, včetně popálenin a vředů. Při vdechnutí kouře z hořícího dřeva Manchineelu může dojít k podráždění dýchacích cest a způsobit závažné komplikace. Strom je často označován červenými značkami nebo cedulemi, aby lidé byli upozorněni na nebezpečí.

Historie
Právě kvůli své toxicitě byl Manchineel v minulosti využíván k různým účelům. Například indiáni v Karibiku používali jed z tohoto stromu k otrávení šípů, které používali při lovu. Dokonce byly zaznamenány případy, kdy byl Manchineel využíván k mučení a popravám. Od tohoto využití už bylo ale téměř opuštěno.

 

zdroj:Pixabay.com

 

Nebezpečí pro živočichy
Manchineel není nebezpečný pouze pro lidi, ale i pro zvířata. Například koně, kteří se příliš blízko dostanou k listům nebo plodům, mohou potkat vážné zdravotní komplikace a dokonce i úmrtí. V přírodě mají však zvířata tendenci se vyhýbat Manchineelu a udržovat si dostatečnou vzdálenost.

Opatření a varování
Kvůli extrémní jedovatosti Manchineelu jsou v oblastech, kde roste, viditelně umístěny varovné cedule a červené značky. Je důležité dodržovat tato upozornění a nedotýkat se ani nepodceňovat rizika spojená s tímto stromem. Místní obyvatelé a turisté by měli být dobře informováni o Manchineelu a respektovat ho.

Ochrana Manchineelu
I když je Manchineel nebezpečný pro lidi, je důležité chránit tento strom jako součást přírodního prostředí. Mnoho místních organizací a ochranářských skupin se snaží zvýšit povědomí o Manchineelu a vzdělávat lidi o jeho nebezpečí. Zároveň se snaží chránit prostředí, ve kterém Manchineel roste, a minimalizovat lidskou interakci s tímto stromem.

Lékařské použití
Navzdory svým toxickým vlastnostem se některé složky Manchineelu studují pro svůj potenciál v lékařství. Některé látky izolované z tohoto stromu byly zkoumány pro své antimikrobiální a protirakovinné vlastnosti. Nicméně je důležité poznamenat, že jakákoli lékařská aplikace vyžaduje pečlivé zpracování a kontrolu, aby se minimalizovaly rizika spojená s otravou.

zdroj:Pixabay.com

Manchineel je fascinující, ale nebezpečný strom, který si zaslouží naši úctu a opatrnost. Jeho extrémní jedovatost představuje vážné riziko pro zdraví lidí i zvířat. Místní obyvatelé i návštěvníci by se měli řídit varovnými značkami a informacemi týkajícími se Manchineelu a vyvarovat se jakékoli interakce s ním. Jeho jedovatost je nebezpečná pro všechny, kteří se s ním dostanou do kontaktu. Měli bychom si být vědomi jeho přítomnosti v oblastech tropických a subtropických regionů a dbát opatrnosti, abychom se vyhnuli nežádoucím zdravotním komplikacím. Příroda je krásná, ale může být také nebezpečná, a proto bychom měli mít respekt k jejím silám.

 

 

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz