27. 4. 2023
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Od tragické události, která se stala v roce 1986, je zabezpečení rezervoáru radiace prioritou vědců. Jedná se o explozi reaktoru v Černobylu. Lidé místo opustili, ale některá zvířata zůstala (většinou psi). Tato toulavá zvířata jsou vystavena téměř 50 let...

Od tragické události, která se stala v roce 1986, je zabezpečení rezervoáru radiace prioritou vědců. Jedná se o explozi reaktoru v Černobylu. Lidé místo opustili, ale některá zvířata zůstala (většinou psi). Tato toulavá zvířata jsou vystavena téměř 50 let mutacím v důsledku radiace. S každou generací měli tito psi více a více zmutovanou DNA. Samotné záření ale přežili.

 

Černobylská katastrofa

Katastrofa v Černobylu se stala 26. dubna 1986 v reaktoru č. 4 v jaderné elektrárně Černobyl ve městě Pripjať v tehdejší Ukrajinské sovětské socialistické republice.

Výbuch doprovázený požárem během noční směny uvolnil do vzduchu obrovské množství radioaktivních částic. K nehodě přispěla kombinace konstrukčních problémů, chyb obsluhy a nedostatku bezpečnostních opatření.

 

zdroj:Pixabay.com

Vojáci po této události dostali mimo jiné pokyn zabít všechna zatoulaná zvířata z důvodu zastavení šíření radiace a následné mutace. Tento pokyn však nešlo splnit zcela a navíc sem, do opuštěných oblastí,  v následujících letech přicházeli  další toulaví psi.

 

Zmutovaní psi z Černobylu

Studie prováděná od roku 2017 se zabývá tím, jak byli tito toulaví psi ovlivněni radiací a jaké zdravotní důsledky na ně tato dlouhotrvající radiace po generace měla.

DNA získaná z divokých psů žijících v blízkosti elektrárny ukazuje, že jde o potomky psů, kteří byli buď přítomni v době katastrofy, nebo se zatoulali do oblasti krátce poté. Jedná se o první genetický výzkum jakéhokoli velkého savce v oblasti kolem Černobylu.

Studie, která byla zveřejněna 3. března v Science Advances, je první fází většího projektu, který má zjistit, jak se psi přizpůsobili, aby dokázali přežít a prospívat v jednom z nejradioaktivnějších prostředí na planetě. Zjištění by mělo výzkumníkům pomoci lépe porozumět dopadu dlouhodobé radiační expozice na lidskou DNA a zdraví.

zdroj:Pixabay.com

Spoluautor Timothy Mousseau, evoluční ekolog z University of South Carolina v Kolumbii, se v roce 2017 zúčastnil dobrovolnické mise s cílem poskytnout veterinární péči stovkám toulavých psů žijících v uzavřené zóně, oblasti o rozloze 2 600 kilometrů čtverečních kolem elektrárny.

Mousseau a jeho kolegové odebrali v průběhu tří let vzorky krve od zhruba 300 psů žijících v okolí elektrárny a obývajících převážně opuštěné město Černobyl.
Výsledky studie překvapivě ukázaly, že většina psů byla ve skutečnosti přímo z Černobylu, což znamená, že práce vojáků nebyla úplně důsledná nebo se psi velmi dobře skrývali. Psi žijící jen pár kilometrů odtud měli velmi odlišnou genetiku než ti přímo z Černobylu.

Pro vědce je obtížné pochopit, které genetické mutace byly způsobeny zářením a které byly způsobeny jinými faktory, jako je křížení mezi příbuznými.

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz