3. 5. 2023
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Existuje řada lidí, která si klade otázku, co se děje po smrti. Je to otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď a která se týká většiny náboženství a filozofických teorií. Nicméně jsou i tací, kteří se rozhodnou tuto otázku vyřešit...

Existuje řada lidí, která si klade otázku, co se děje po smrti. Je to otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď a která se týká většiny náboženství a filozofických teorií. Nicméně jsou i tací, kteří se rozhodnou tuto otázku vyřešit sami, tak jako muž, o němž budeme hovořit.


Tento muž se jmenoval John a byl to velmi inteligentní a vzdělaný člověk, který měl dlouhodobý zájem o téma života po smrti. Studoval různé náboženské a filozofické texty, navštěvoval semináře a debaty na téma spirituality a dokonce i psal články a knihy na toto téma.

I přes veškeré jeho studium a nabyté vědomosti, se stále cítil nedostatečně připraven na to, aby mohl zodpovědět otázku o životě po smrti. Začal se tedy zajímat o možnost, jak se o tomto tématu dozvědět více z vlastní zkušenosti.

zdroj:Pixabay.com

Po dlouhém zvažování a přemýšlení došel John k závěru, že jediným způsobem, jak se dozvědět více o životě po smrti, je sám zemřít a prožít zážitek z druhého břehu. Rozhodl se tedy, že se zabije a zjistí, zda existuje něco, co se dá nazvat životem po smrti.
John ale na zhodnocení tohoto rozhodnutí nebyl sám. Měl dlouholetou partnerku, která se ho snažila od tak radikálního kroku odradit, ale on byl pevně rozhodnutý. Připravil si detailní plán, jak se zabít, aby se mu podařilo prožít nějaký zážitek z druhého světa.

V den, kdy se měl zabít, se rozloučil se svou partnerkou a odešel do lesa, kde plánoval spáchat sebevraždu. Vzal si s sebou několik důležitých osobních věcí a dopis pro svou partnerku, ve kterém jí vysvětloval své rozhodnutí a prosil ji o pochopení. John se bodl nožem do srdce a zemřel na místě. Jeho partnerku to ranilo, ale věděla, že  Johnova smrt byla jeho vlastní volbou a respektovala jeho rozhodnutí. Jiní se domnívali, že Johnovo rozhodnutí bylo přehnané a nezodpovědné.

Bez ohledu na to, jaký názor na tuto situaci máte, je důležité si uvědomit, že život je velmi cenný dar a že existují jiné způsoby, jak se dozvědět více o tom, co se děje po smrti. Mnoho lidí věří, že existují různé formy spirituality a že lze dosáhnout zážitků z druhého břehu prostřednictvím meditace, modlitby nebo jiných způsobů duchovního hledání.

zdroj:Pixabay.com

Kromě toho existují i příběhy o lidech, kteří se dostali do klinické smrti a poté se vrátili k životu, přičemž tvrdili, že zažili nějakou formu života po smrti. Tyto zážitky však zůstávají velmi subjektivní a je obtížné je vědecky ověřit.

Johnovo rozhodnutí ukazuje, jak silná může být touha po prozření a poznání záhadného a neznámého. Život po smrti ale zůstává otázkou nevyřešenou a zřejmě nevyřešitelnou.

Ve světle Johnova případu bychom se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem můžeme získat odpovědi na otázky, které jsou pro nás důležité. Měli bychom také hledat podporu a pomoc, když se ocitneme v těžkých situacích, a neztrácet víru v to, že se dá najít řešení.

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz