7. 5. 2023
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Vše začíná tím, že vidění barev závisí na tom, jak naše oči a mozek zpracovávají světlo. Když světlo dopadá na oko, stimuluje speciální buňky nazývané čípky, které jsou citlivé na různé vlnové délky světla. Existují tři typy čípků a...

Vše začíná tím, že vidění barev závisí na tom, jak naše oči a mozek zpracovávají světlo. Když světlo dopadá na oko, stimuluje speciální buňky nazývané čípky, které jsou citlivé na různé vlnové délky světla. Existují tři typy čípků a každý je citlivý na jinou oblast spektra viditelného světla: červené, zelené a modré.

Většina lidí má v očích stejné množství čípků každého typu, což znamená, že vidí stejné barvy. Ale u některých lidí se může stát, že mají v očích více nebo méně čípků jednoho typu než ostatní lidé. To může vést k tomu, že budou vnímat určité barvy jinak.

Například, pokud má někdo víc čípků citlivých na modrou, může mít tendenci vidět zelenou jako modrou, protože pro něj bude modrá výraznější než pro ostatní. Podobně, pokud má někdo více čípků citlivých na červenou, může mít tendenci vidět žlutou jako červenou.

zdroj:Pixabay.com

I když se někdo může mít pocit, že vidí barvy jinak než ostatní, nelze to zcela dokázat. Existuje totiž jistá míra subjektivity při popisu, jak vidíme barvy. Když například řekneme, že něco je modré, v podstatě jen popisujeme, jak to barvou vnímáme my sami, ale není zaručeno, že to vnímají ostatní lidé stejně.
Navíc, barvy nejsou jen otázkou zrakového vnímání, ale jsou také otázkou jazyka a kultury. Různé kultury mají různé názvy pro barvy. Některé kultury nemají pro určité barvy slova vůbec, přestože to v jiných kulturách považujeme za samozřejmé.

Existují  různé testy na zjištění vad zraku, jako je například test Ishihary. Tento test používá obrázky, na kterých jsou barevné tečky uspořádány tak, aby tvořily číslice nebo písmena. Tyto obrázky jsou navrženy tak, aby byly viditelné pouze lidmi s určitými kombinacemi čípků. Pokud někdo vidí na obrázku jinou číslici nebo písmeno než ostatní, může to znamenat, že má nějakou vadu zraku.
Další možností, jak zjistit, zda každý vidí barvy stejně, je požádat lidi, aby popisovali barvy. To se používá v některých psychologických studiích, kdy se zkoumá, jak lidé popisují barvy v závislosti na jazykové a kulturní příslušnosti.

zdroj:Pixabay.com

V jedné studii se například porovnávala slova používaná pro popis barvy modré v angličtině a v jazyce jazykové skupiny Himba v Namibii. V angličtině se používají slova „light blue“ a „dark blue“, zatímco v himba se používají dvě různá slova pro odstíny modré, které jsou pro ně důležité při rozlišování odstínů v krajině, ve které žijí.
Další studie zkoumala, jak popisují barvy lidé, kteří se narodili se zrakovým postižením a nikdy barvy neviděli. Zjistilo se, že tito lidé popisují barvy podobně jako ostatní lidé, což naznačuje, že popis barev není zcela závislý na zrakovém vnímání, ale také na sociálních asociacích.

Existuje určitá subjektivita v popisu barev a vzhledem k tomu, že barvy jsou také ovlivněny jazykem a kulturou, může být obtížné určit, zda lidé skutečně vnímají barvy jinak. Vědci se ale neustále snaží zjistit více o zrakovém vnímání a o tom, jak mozek zpracovává barvy, takže se může stát, že se jednoho dne dozvíme více.

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz