8. 5. 2023
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Pro lidi, kteří se narodili slepí, je běžné, že si barvy nepředstavují stejně jako lidé s normálním zrakem. Vzhledem k tomu, že vidí svět zcela jinak, mohou být otázky ohledně snů velmi zajímavé. Podobné je to s lidmi hluchými. Mohou...

Pro lidi, kteří se narodili slepí, je běžné, že si barvy nepředstavují stejně jako lidé s normálním zrakem. Vzhledem k tomu, že vidí svět zcela jinak, mohou být otázky ohledně snů velmi zajímavé. Podobné je to s lidmi hluchými. Mohou mít i jiné sny, než ty tiché?


Sny slepého člověka

Existují různé úrovně zrakového postižení, a proto se také liší to, jaké mají sny. Někteří lidé, kteří se slepí narodili, nikdy neviděli barvy, a proto si je neumějí představit ani ve snech. Jiní mohou mít částečné zrakové postižení a mohou vidět některé barvy nebo světlo. V takovém případě mohou mít výjimečně i barevné sny, i když jinak barevné než jak je všichni známe.

Sny jsou obvykle tvořeny kombinací vnějších podnětů a vnitřních vzpomínek a pocitů. I když se člověk narodil slepý, stále může mít sny, které se zakládají na jeho dalších smyslech, jako jsou sluch, hmat a chuť. Takže i když si slepý člověk nemůže představit barevný svět ve svém bdělém stavu, může mít však sny, kde se objevují různé barvy.

zdroj:Pixabay.com

Druhou možností jsou sny založené na jeho paměti. Pokud si slepý člověk pamatuje nějakou barvu, může ji zahrnout do svých snů. To se může stát například v případě, že měl dříve v životě přístup ke kresbám, obrázkům, nebo ho někdo jiný popsal určitou barvu a ta se mu vtiskla do paměti.

Nicméně, pokud se člověk narodil slepý a neměl žádný zdroj informací o barvách, bude pro něj velmi těžké si je vůbec představit, a proto je pravděpodobné, že se v jeho snech žádné barvy neobjeví. Stejně tak, pokud se člověk narodil slepý, nejspíše nebude mít výrazné vizuální sny a jeho sny budou založené na jeho ostatních smyslech.

Lidé, kteří se narodili slepí a nemohou představit barvy ve svém bdělém stavu, mají určitý potenciál, že si je budou umět představovat ve svých snech na základě spojení s jinými smysly a zážitky.

Výskyt barev v snech se může lišit od osoby k osobě. I u lidí s normálním zrakem se mohou sny lišit v intenzitě barev, přesnosti nebo výskytu barev vůbec. Stejně tak může být i u lidí s omezeným zrakem. Každý člověk má jedinečnou schopnost snít a také různé zkušenosti a paměť, které mohou ovlivnit výskyt barev v snech.

Sny hluchého člověka

Podobně jako u slepých lidí, není zcela jisté, zda mají hluší lidé pouze tiché sny. Vše záleží na tom, zda měli někdy v životě sluch a zda si vůbec dokážou představit zvuky.

U hluchých lidí, kteří se narodili s hluchotou nebo ztratili sluch již v raném věku, je velmi pravděpodobné, že si nebudou umět dokázat zvuky představit. To znamená, že by ve svých snech nemuseli slyšet zvuky a mohli by mít takzvaně „tiché sny“. Nicméně, pokud byli hluší až po tom, co se naučili mluvit a vnímat co slyší, mohou si zvuky stále pamatovat a být schopni si je představit.

zdroj:Pixabay.com

Je také možné, že hluší lidé využijí jiné smysly, jako jsou například zrak a hmat, při tvorbě svých snů. Pokud si nedokážou představit zvuky, mohou se v jejich snech objevit vizuální zážitky, jako jsou barevné obrazy, nebo zážitky pocitové, například z doteků.

To, zda hluchý člověk má či nemá tiché sny, závisí na mnoha faktorech, jako jsou věk, předchozí zkušenosti slyšení, individuální schopnosti a zážitky.

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz