2. 6. 2023
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Tajemní jedinci, kteří po staletí fascinují lidstvo, se schopnostmi vidět do budoucnosti a předvídat události. Jak se jim to daří?

Jasnovidci. Mají schopnost vidět do budoucnosti, vnímat informace mimo běžné smyslové vnímání nebo předvídat události? Existují jasnovidci, kteří se v průběhu historie proslavili svými předpověďmi a předvídáním událostí. Většina proroctví jasnovidců je ale obecná a široce formulovaná, což umožňuje různé výklady a interpretace. Někteří lidé v ně věří a jejich předpovědi vyhledávají, zatímco jiní skeptičtí lidé zpochybňují jejich schopnosti a považují je za podvodníky.

Mezi nejznámější jasnovidce patří Nostradamus a Edgar Cayce. Nostradamus, žijící ve 16. století, se proslavil svými básněmi obsahujícími tajemné verše, které mnozí vykládají jako předpovědi historických událostí. Edgar Cayce, americký mystik z 20. století, se specializoval na transové médium a poskytoval rady a informace týkající se zdraví a životních otázek. Tyto jasnovidce následuje jak zvědavost, tak skepse, jejich předpovědi totiž zůstávají sporné a nejednoznačné.

Navzdory kontroverzím existují i případy, kdy se některé předpovědi jasnovidců mohou zdánlivě shodovat s pozdějšími událostmi. Tyto prorocké úspěchy vedly některé lidi k přesvědčení, že jasnovidci mají skutečnou schopnost vidět do budoucnosti.

Proroctví, která se zdánlivě shodují s pozdějšími událostmi

Nostradamus a Velký požár Londýna: Nostradamus údajně předpověděl Velký požár Londýna v roce 1666. V jednom ze svých veršů uvádí: „Krev spravedlivých bude požadována v Londýně spáleného ohněm v roce 66.“ Katastrofální požár v Londýně se skutečně v roce 1666 udál.

zdroj:Pixabay.com

Edgar Cayce a objev Atlantidy: Edgar Cayce údajně poskytl informace o ztracené civilizaci Atlantidy a jejím zániku. Mnoho z jeho popisů o Atlantidě, jako například přítomnost pokročilé technologie, se shoduje s moderními spekulacemi a výzkumy týkajícími se této legendární civilizace.

Baba Vanga a útoky na New York: Baba Vanga, bulharská jasnovidka, údajně předpověděla útoky na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001. Existují zprávy, že před katastrofou varovala slovy “Američtí bratři po útoku železných ptáků spadnou. Vlci budou výt v křoví a bude tryskat nevinná krev.“

zdroj:Pixabay.com

Žádná vědecká studie neprokázala existenci jasnovidnosti jako skutečného fenoménu. Vědci ve všech případech zdůrazňují, že předpovědi jasnovidců jsou pravděpodobně výsledkem náhody, obecných informací, dedukce a intuice, spíše než opravdového pohledu do budoucnosti.

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz