22. 2. 2023
Autor: Magdaléna Novotná
zdroj: RobertCheaib/Pixabay, the sun, idnes.cz, wikipedia

Nejen pro věřící křesťany, ale i pro nevěřící či ateisty znamená Popeleční středa nejen konec masopustního období, ale také začátek čtyřicetidenního půstu, během kterého by lidé měli být o něco pokornější, více se modlit, pomáhat chudým a vzpomenout si...

Nejen pro věřící křesťany, ale i pro nevěřící či ateisty znamená Popeleční středa nejen konec masopustního období, ale také začátek čtyřicetidenního půstu, během kterého by lidé měli být o něco pokornější, více se modlit, pomáhat chudým a vzpomenout si na trochu pokory, kterou nám kněz připomíná pomazáním čela věřícího popelem: Memento mori neboli Pamatuj člověče, prach jsi a v prach se obrátíš.

Tento postní den a následný čtyřicetidenní půst si křesťané připomínali již v počátcích křesťanství A tato vzpomínka, tento zvyk, přetrval až do současnosti. Kněz pokládá věřícím na čelo popel z ratolestí, které byly požehnány o loňské Květné neděli.

Popel má věřícím připomínat jejich pozemskou pomíjivost a pokání. Zároveň má 40denní půst věřícím připomínat Kristův 40denní půst na poušti, 40 dní, kdy se na hříšný svět snesl déšť z nebe a přišla potopa světa, 40leté putování Izraelitů, než našli zaslíbenou zemi, 40denní půst Mojžíše, kterému pak Bůh dal kamenné desky, na něž byl vyryt zákon Desatera. To bylo číslo 40 ve Zjevení proroka Eliáše na hoře Choréb věnované pokání, půstu, očištění a milosti.

Zjevení proroka Eliáše na hoře Choréb věnované pokání, půstu, očistě a milosti.Po 40 dnech půstu přichází svátek Zmrtvýchvstání Božího Syna, Ježíše Krista.

Kdyby pro nic jiného, tak už jen kvůli tomuto datu si nevěřící musí Velikonoce připomínat, protože od tohoto svátku se odvíjí i mnoho pohnutých církevních svátků, které se jich dotýkají, ať chtějí, nebo ne.

Zdroj: redakce, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz