25. 2. 2024
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Osudová linie nacistických elit se táhne od "slavných" válečných hrdinů k jejich potomkům, kteří se museli vyrovnávat s tíhou minulosti. Děti prominentních nacistů, jako jsou synové Heydricha, Himmlera, Bormanna a další, nesly břemeno reputace svých otců a čelily rozmanitým osudům po skončení druhé světové války.

Jaké to asi je žít celý život ve stínu hrozivých zločinů svých rodičů? Většina potomků nacistických představitelů měla o jejich hrůzných činech jen málo informací. Po skončení války je však čekal bolestný šok, a mnozí se s ním jen těžko vyrovnávali.

Elity nacistického režimu se domnívaly, že jsou něčím výjimečným a zvoleným. Svým politickým nepřátelům se nelítostně vymstily, projevovaly ohromnou nenávist vůči Židům a „méněcenným“ národům, a brutálně zneužívaly svou moc, neváhaly porušovat lidská práva a vraždit miliony nevinných lidí. Přesto se snažily o zdání šťastného rodinného života a láskyplně se věnovaly výchově svých dětí.

zdroj:pixabay.com

Potomci těchto vůdců vyrůstali ve vyvolené atmosféře, daleko od válečného utrpení a často nevěděli o činech svých rodičů. Po válce však přišel pád „bohů“ a pro většinu dětí nacistických pohlavárů také společenský pád. Jejich otcové spáchali sebevraždu, byli zatčeni nebo zmizeli, čelili popravě nebo dlouhým trestům odnětí svobody.

Jaké pocity prožívaly děti nacistických vůdců, když se po válce dozvěděly o hrůzách holokaustu a válečných zločinech? Jak se vyrovnávaly s tím, že za ně nesou částečnou zodpovědnost jejich rodiče? Rolf Mengele, syn Josefa Mengeleho z Osvětimi, řekl: „Je to jen můj osud, že jsem jeho syn.“

Potomci čelných nacistů se nemohli vyhnout materiálním ani psychickým důsledkům svého původu. Mnozí se potýkali s pocitem trvalé úzkosti a neustálého úniku před vzpomínkami na minulost. Americký novinář Gerald Posner poznamenal, že „hříchy otců poznamenaly druhou generaci Němců způsobem, který dokáže málokdo pochopit“.

Děti nacistických pohlavárů čelily velkému tlaku a zájmu veřejnosti, protože jejich původ vyvolával silné emoce. Někteří se potýkali s obtížemi při hledání zaměstnání nebo vstupu do škol kvůli negativním asociacím s jejich rodinným jménem.
Psychologové prokázali, že trestání nebo odsouzení rodičů může mít ničivé důsledky na psychiku jejich dětí. Tyto děti nesly tíhu činů svých rodičů, trpěly stresem, traumatem a výchovnými problémy.

zdroj:pixabay.com

Jak se potomci elitních nacistů vyrovnávali se svým problematickým dědictvím? Většina z nich se cítila provinile a hanbila se za činy svých rodičů. Někteří se snažili zapomenout na minulost a vést normální život, zatímco jiní se snažili pomoci svým rodičům v jejich obtížích.
Mnozí změnili svá jména a odmítali mluvit o svém původu. Někteří se pokusili vyrovnat se s minulostí tím, že se pokusili napravit škody způsobené jejich rodiči. Niklas Frank, syn popraveného Hanse Franka, napsal o svém otci kontroverzní knihu, ve které jej vyobrazil jako „slizkého slizouna“, nikoli jako hrdého nacistu.

Někteří se však odmítali distancovat od svých rodičů a nadále je obhajovali. Eicke Bormannová, dcera Martina Bormanna, se odmítala přijmout vinu svého otce a považovala ho za velkého muže. Wolf Rüdiger Hess, Edda Göringová, Gudrun Himmlerová a Ursula Dönitzová se též nekriticky vyjadřovali o svých rodičích.

Potomci významných nacistů

Reinhard Heydrich, známý jako „kat českého národa“ a jeden z hlavních architektů holokaustu, měl dva syny a dvě dcery. Heider Heydrich, narozený v roce 1934, dnes žije nedaleko Mnichova. Pracoval jako manažer v letecké společnosti Dornier-Werke a později jako výkonný ředitel sdružení starajícího se o penzisty téže společnosti. Aktivně se angažoval při vyjednávání o vydání pamětí své matky, zanícené nacistky, a napsal k nim předmluvu.

Heinrich Himmler, šéf SS, měl s manželkou dceru Gudrun a adoptoval syna, další dvě děti mu porodila milenka. Gudrun Himmlerové bylo patnáct, když její otec spáchal sebevraždu. Vyučila se krejčovou, ale kvůli svému jménu měla problémy se získáním zaměstnání. Bránila svého otce, tvrdila, že mu Hitler svěřil jen „svoz odpadu říše“. Byla sympatizantkou neonacistické strany NPD a vdala se za jejího funkcionáře. Zemřela v roce 2018 jako údajně zatrpklá a panovačná stařena.

Wolf Rüdiger Hess, jediný syn Rudolfa Hesse, se narodil v roce 1937 a na otce si nemohl pamatovat, protože roku 1941 odletěl vyjednávat o příměří do Británie, kde byl zadržen a uvězněn. Po válce byl odsouzen na doživotí a zemřel za mřížemi v roce 1987. I přesto, že měl povolené návštěvy, odmítl se se synem setkat osobně a místo toho mu posílal dopisy. Wolf Rüdiger k němu vzhlížel a vše, co otec řekl či napsal, pro něj bylo svaté. Nikdy nepřipustil, že by jeho otec spáchal něco špatného, a stal se popíračem holokaustu. Zemřel v roce 2001.

zdroj:pixabay.com

Martin Bormann, vedoucí kanceláře Adolfa Hitlera, byl svým deseti dětem přísným a emocionálně chladným otcem. Jeho nejstarší syn Martin, narozený v roce 1930, se stal vůdcovým kmotřencem. Po válce se skrýval pod cizím jménem u rakouského statkáře, ale byl odhalen a krátce vězněn. Poté vstoupil do jezuitského semináře, nechal si oficiálně zrušit druhé jméno Adolf a dosáhl kněžského svěcení. Nejprve působil na nebezpečných misiích v Africe, později byl zraněn při automobilové nehodě. Zemřel v roce 2013.

Hermann Göring, zakladatel gestapa a velitel německého letectva, měl v roce 1938 jediné dítě, dceru Eddu. Edda vyrůstala ve velkolepém luxusu v obrovské rezidenci, obklopená ukradenými uměleckými díly. Když jí bylo osm, majetek byl zabaven a Edda se stala polosirotkem, protože její otec spáchal sebevraždu ve vězení. Považovala americký soud v Norimberku za neprávoplatný a nenáviděla Američany.

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz