2. 10. 2023
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Půst je starověká praxe omezování stravování, která má různé historické a kulturní kořeny. Existuje několik druhů půstu, včetně suchého, částečného a zdravotního. Praxe půstu může mít zdravotní výhody, ale také rizika, jako je dehydratace a nutriční nedostatky.

Půst je praxe omezování stravování na určitou dobu nebo také omezení určitých potravin z různých důvodů, včetně náboženských, zdravotních a spirituálních. V dnešní době je půst součástí i detoxikačních trendů, kdy je v rámci moderního zdravotního a wellness hnutí často vnímán jako způsob detoxikace těla a zbavení se nahromaděných toxinů.
Pojďme si říci něco o jeho historii, druzích, výhodách a nebezpečích.

Historie
Historie půstu má kořeny v různých kulturách a náboženských tradicích. V antickém Řecku a Římě byl půst praktikován pro zdravotní a spirituální účely. V křesťanství se půst týká Velikonoc, kdy věřící omezují jídlo po dobu 40 dní před Velikonocemi. V islámu praktikují měsíční půst během Ramadánu.

zdroj:pixabay.com

Druhy půstu

Suchý půst: Během suchého půstu se nepřijímají potraviny ani tekutiny po určitou dobu. Je to extrémní forma půstu a měla by být prováděna s opatrností a pod dohledem zkušeného odborníka.

Částečný půst: Při částečném půstu se omezují určité potraviny nebo se jídlo konzumuje pouze v určitých dnech. Například, „den s omezenými kaloriemi“ je forma částečného půstu.

Přerušovaný půst: Přerušovaný půst zahrnuje střídání mezi obdobími stravování a obdobími půstu na denní bázi. Oblíbeným druhem je například 16/8 půst, kde se konzumuje jídlo během 8 hodin denně a zbytek 16 hodin se drží půst. Jsou ale i jiné varianty jako třeba 14/10, 18/6  a nebo nejméně razantní 12/12.

zdroj:pixabay.com

Zdravotní půst: Tento druh půstu se používá pro léčebné účely. Pod dohledem lékaře může být součástí léčebného postupu u některých onemocnění.

Spiritualní půst: Mnoho náboženství praktikuje půst jako způsob duchovního očištění a posílení spojení s vyšším bytím.

Vždy je důležité provádět jej s rozvahou a s ohledem na svůj zdravotní stav!

Zdravotní výzkum
V posledních letech probíhá stále více výzkumů zaměřených na zdravotní výhody a rizika spojená s půstem. To vede k novým poznatkům o tom, jak může půst ovlivnit naše tělo a zdraví.

Výhody:
Zdravotní – může pomoci snížit hladinu cukru a cholesterolu v krvi, podpořit hubnutí a zlepšit citlivost na inzulin.
Spirituální a psychické – může posílit sebeovládání, soustředění a spirituální růst.
Detoxikace – pomáhá tělu zbavit se toxinů.

Nebezpečí:
Dehydratace – suchý půst bez tekutin může vést k dehydrataci.
Nutriční nedostatky – dlouhodobý půst bez správného plánování může způsobit nedostatek živin.
Zhoršení zdravotního stavu – půst by neměl být prováděn lidmi s určitými zdravotními problémy.

Půst může být držen z různých důvodů, včetně zdravotních nebo může mít náboženský význam. Záleží na individuálních preferencích a potřebách, který druh půstu si člověk vybere. Je však důležité provádět jej s rozvahou a s ohledem na svůj zdravotní stav, nejlépe pod dozorem odborníka.

 

 

 

 

 

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz