25. 3. 2023
Autor: Hana Malíková
zdroj: Pixabay.com, the sun, idnes.cz, wikipedia

Život na ulici je obtížný, a to ještě více pro mladé dívky. Musí se vyrovnat s nedostatkem potravin, dopravy, zdravotní péče a útulného domova. Bojují s úzkostí, sociální izolací a často i domácím násilím. Život na ulici má také...

Život na ulici je obtížný, a to ještě více pro mladé dívky. Musí se vyrovnat s nedostatkem potravin, dopravy, zdravotní péče a útulného domova. Bojují s úzkostí, sociální izolací a často i domácím násilím. Život na ulici má také dopad na vzdělání a kariéru mladých dívek, které nemají dostatečnou podporu. To všechno vede k nízkému sebevědomí a sociálním nedostatkům.

Stereotypy o životě na ulici

Bohužel, mnoho lidí vnímá ty, kteří se ocitnou na ulici, jako podlidi, kteří jsou zodpovědní za znečištění města a bezdomovce, kteří žijí z místního podpůrného systému. To je velmi zavádějící stereotyp, protože život na ulici může být velmi nebezpečný a skličující. Mladé dívky jsou často nejzranitelnější ve společnosti a potenciálně jsou vystaveny obrovským rizikům, včetně obchodování s lidmi, násilí a přístupu k drogám a lékům. Bezdomovství je často spojeno s vyčerpáním a vyhořením, protože vyžaduje dlouhodobou oběť zmírnit všechny následky, které přináší.

Nedostatek potravin a zdravotní péče

Mnoho z nich žije na okraji chudoby a nemají dostatek finančních prostředků na to, aby si mohly dovolit nákup potravin a lékařskou péči. Také mají obtížný přístup ke kvalitním a cenově dostupným potravinám, jako jsou celozrnné obiloviny, zdravé tuky, bílkoviny a vitamíny. Nedostatek zdravotní péče je pro ně dalším zdrojem nebezpečí, protože mnoho z nich trpí zdravotními problémy, včetně HIV, tuberkulózy a malnutrice. Obtížné je pro ně i dostat se k potřebné lékařské péči. Mnohé nemají ani peníze na dopravu, aby se dostaly do nemocnice nebo do lékařského centra. Musí spoléhat na veřejnou dopravu nebo spoléhat na pomoc od neziskových organizací, které se starají o tyto dívky.

 

Zdroj obrázku: Pixabay.com

 

Boj s úzkostí a izolací

V současnosti se stále častěji setkáváme s mladými dívkami, které žijí na ulici. Boj s úzkostí a izolací obvykle netrvá jen několik dní, ale může to být i delší doba, kdy se dívky snaží získat zpět svou sebedůvěru a zapojit se zpět do společnosti. Nejdůležitější je poskytnout zúčastněným dívkám potřebnou pomoc a podporu, aby se mohly vrátit do běžného života.

Jedním ze způsobů, jak pomoci těmto dívkám, je poskytnout jim odbornou podporu v podobě terapie, aby se mohly otevřeně vyjádřit a probrat své problémy. Také je důležité, aby se dívky dostaly do kontaktu s lidskou komunitou a účastnily se veřejných akcí, kde se mohou pokusit obnovit sociální vazby. Dívky by měly mít také přístup k finančním zdrojům, aby mohly získat potřebnou pomoc bez ohledu na jejich situaci.

Dopad na vzdělání a kariéru

Protože jsou vystaveny tomuto těžkému životu, často zůstávají bez vzdělání a nemají žádné základní dovednosti, které by jim pomohly získat lepší pracovní místo. Často jsou nuceni vstoupit do extrémně nízkopříjmových prací, které jim neumožňují hledat další možnosti.

Vzhledem ke stresu, kterým jsou vystaveny, se mladé dívky na ulici často nedokáží plně věnovat vzdělávání. Mnoho z nich nemá možnost docházet do školy, což znamená, že jejich schopnosti a dovednosti nejsou rozvíjeny a ony nejsou schopny ucházet se o lepší pozice. To také znamená, že mladé dívky jsou často nuceny pracovat tvrději a získat méně odměny než ostatní.

Riziko domácího násilí

U dívek na ulici může být domácí násilí často způsobeno jejich partnerskými vztahy. Partner může být násilníkem během vztahu, což zahrnuje fyzickou, sexuální, finanční nebo psychickou újmu. Násilník často využívá údajnou lásku a důvěru, kterou mezi sebou mají, aby ji ovládal. Z toho důvodu mohou mladé dívky často být vystaveny finančnímu zneužívání a násilí, aniž by měly možnost vyhledat pomoc.

Navíc mohou mladé dívky žijící na ulici často být oběťmi domácího násilí ze strany členů rodiny nebo jiných lidí, se kterými se v jejich životě objeví. Fyzické, sexuální a psychické napadání ze strany členů rodiny může způsobit, že se dívka cítí bezmocná a nemůže se jim postavit. Navíc mladé dívky bez domova mohou mít obtížnou zkušenost nalézt pochopení a bezpečí, které jim může nabídnout rodina. Může to být důvod, proč mladé dívky žijící na ulici mohou být vystaveny riziku domácího násilí.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Nízké sebevědomí a sociální bariéry

Mezi tyto podmínky patří nízké sebevědomí a sociální bariéry, což je často příčinou nízkého sebehodnocení. Nízké sebevědomí je obecně způsobeno nedostatkem přijetí a podpory ze strany okolí, která by mohla pomoci dívkám pocítit větší sebeúctu a důvěru ve své vlastní schopnosti.

Sociální bariéry jsou často jen dalším faktorem, který může vést k pocitu nízkého sebevědomí. Tyto bariéry zahrnují i diskriminaci ze strany veřejnosti, která mohou tyto mladé dívky odradit od hledání vzdělání a pracovních příležitostí. Tyto bariéry jsou obzvlášť silné v oblastech, kde je nedostatek informací o možnostech a právech žen.

Chybějící podpora pro mladé dívky

Odmítnutí jejich rodinou a nedostatek podpory ze strany státu je staví do velmi složité situace. Jak se vyrovnávají s těžkými podmínkami, které jim byly v životě vnuceny?

Státy a komunity by měly více investovat do podpory mladým dívkám. Měly by mít dostupnou kvalitní vzdělávací možnosti, přístup k zdravotní péči a dostupné sociální služby. Kromě toho, uvedení systému podpory mladým dívkám by mělo zahrnovat větší důraz na prevenci domácího násilí a zajištění dostupných pracovních míst. S takovou podporou by mladé dívky mohly snáze překonávat překážky, se kterými se běžně setkávají na ulicích.

Dlouhodobé důsledky života na ulici

Jednou z nejzávažnějších komplikací může být vystavení rizikům šíření AIDS a jiných sexuálně přenosných chorob, stejně jako konzumace látek, které mohou mít nebezpečné následky pro zdraví. Dalším důsledkem je nedostatek bezpečného přístřeší, který činí lidi na ulici vystavenými hrozbám fyzického násilí, zranění, špatného zdraví a nedostatku základních potřeb jako vody, jídla a léků. Život na ulici má také dlouhodobé psychologické a sociální následky, včetně odcizení, deprese, úzkosti, vyčerpání, únavy, vystavení šikaně a vystavení šíření infekčních chorob. Někteří lidé žijící na ulici se navíc mohou stát oběťmi drogových a alkoholických závislostí, což může vést k dalšímu zhoršení jejich už tak těžké situace.

Zdroj: Autorský text Hany Malíkové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz