28. 4. 2023
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Leyovy linie byly poprvé teoretizovány v roce 1921 a od té doby se diskutuje o tom, zda existují nebo ne, a pokud ano, k jakému účelu slouží. V roce 1921 učinil amatérský archeolog Alfred Watkins objev. Všiml si, že...

Leyovy linie byly poprvé teoretizovány v roce 1921 a od té doby se diskutuje o tom, zda existují nebo ne, a pokud ano, k jakému účelu slouží.
V roce 1921 učinil amatérský archeolog Alfred Watkins objev. Všiml si, že jsou starověká místa na různých místech po celém světě zarovnána do určitých geometrických útvarů. Ať už jde o místa vytvořená člověkem nebo přírodní, všechny spadají do nějaké vzoru, obvykle rovné linie. A tak vytvořil tyto linie, později „ley lines“, a tím otevřel svět nadpřirozena a duchovna.

Pro ty, kteří věří v ley lines, je koncept docela jednoduchý. Ley lines jsou linie, které se křižují po celé zeměkouli, které jsou poseté monumenty a přírodními krajinnými prvky a nesou s sebou tok nadpřirozené energie. Podél těchto linií, v místech, kde se protínají, jsou kapsy koncentrované energie, které mohou určití jedinci využít.

 

Proč jsou k tomuto tvrzení někteří lidé skeptičtí?

Watkins podpořil existenci svých ley lines poukazováním na to, že mnoho památek po celém světě může být zdánlivě spojeno přímkou. Například od jižního cípu Irska až po Isreal vede přímka, která spojuje sedm různých krajinných prvků nesoucích jméno „Michael“ nebo nějakou jeho formu.

Tajuplnost ley lines se prohlubuje, když se odhalujeme, co spojují. Podél ley lines leží Velké pyramidy v Gíze, Chichen Itza a Stonehenge, všechny divy světa, které dodnes archeology překvapují. Možná by jejich přítomnost na ley liniích, poblíž takzvaných energetických kapes, mohla vysvětlit jejich počátky, které odporovaly zákonům tehdejší architektury.

Mapa zobrazující St. Michaels Ley Line

zdroj:commons.wikimedia.org

Ačkoli jsou čáry příležitostně geograficky přesné, existence těchto linií byla zpochybňována téměř od chvíle, kdy Watkins provedl své pozorování. Badatel Paul Devereux tvrdil, že je tento koncept falešný a že neexistují žádné podložené důkazy o jeho existenci. A že zmínka o nich v okultní knize je jediným důvodem, proč lidé v tuto teorii věří.

Devereux také tvrdil, že ley lines se mohly shodou okolností překrývat s důležitými památkami. Čáry, které Watkins nakreslil na svou mapu, by se daly snadno vysvětlit jako náhodné zarovnání, tvrdil. Jeff Belanger, autor knihy Paranormal Encounters: A Look at the Evidence, která pojednává o nadpřirozeném významu ley lines, souhlasil. Poukázal na to, že skutečnost, že tento koncept lze použít k popisu čáry libovolné délky nebo umístění, snižuje jeho platnost, a tvrdil, že není dostatečně konkrétní a průkazná k použití.

Mnoho lidí si pro vyvrácení teorie už nakreslilo své vlastní čáry, aby dokázalo, jak náhodné mohou být. Spojují vše – od pizzerie přes kina až po kostely na mapách.

Bez ohledu na jejich důvěryhodnost koncept ley lines uchvacoval fanoušky nadpřirozena a sci-fi už léta. Často se objevují jako vysvětlení pro paranormální události nebo jako vysvětlení pro fantastické památky ve sci-fi filmech nebo románech.

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz