1. 5. 2023
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Egyptské pyramidy jsou zřejmě jedním z nejvíce ikonických a tajemných artefaktů starověkého světa. Tyto monumentální stavby se nacházejí v různých částech Egypta a přitahují pozornost lidí z celého světa. Existuje mnoho teorií o tom, k čemu tyto stavby sloužily,...

Egyptské pyramidy jsou zřejmě jedním z nejvíce ikonických a tajemných artefaktů starověkého světa. Tyto monumentální stavby se nacházejí v různých částech Egypta a přitahují pozornost lidí z celého světa. Existuje mnoho teorií o tom, k čemu tyto stavby sloužily, a zda mají nějakou spojitost s pyramidami v Belgii.

Většina odborníků se shoduje na tom, že pyramidy v Egyptě sloužily jako hrobky pro faraony a jejich rodiny. Tyto hrobky byly navrženy tak, aby faraonovi umožnily pokojné a bezpečné cestování do posmrtného života, což byl důležitý aspekt víry v té době. Faraoni byli většinou pohřbeni s mnoha bohatstvími a darovanými předměty, aby jim pomohli v posmrtném životě.
Nicméně existují i jiné teorie o tom, jak byly pyramidy v Egyptě používány. Někteří badatelé se domnívají, že pyramidy sloužily jako energetické centrum nebo jako observatoře pro sledování hvězd. Tyto teorie jsou však méně uznávané a většina odborníků se stále drží teorie o hrobkách.

Co se týče spojitosti s pyramidami v Belgii, jedná se o méně známé pyramidy, které byly postaveny v 19. století. Tyto pyramidy se nacházejí v obci Walem, nedaleko města Lutych. Stavbu těchto pyramid inicioval guvernér belgické provincie, který se inspiroval egyptskými pyramidami. Tyto stavby nejsou však tak velké a monumentální jako egyptské pyramidy.

Pyramidy v Belgii jsou zřejmě používány jako hrobky pro členy rodiny belgického šlechtice, který je nechal postavit. Tyto stavby však nemají žádnou spojitost s egyptskými pyramidami, kromě inspirace pro jejich vzhled.

zdroj:Pixabay.com

Pyramidy jako energetická centra

Teorie o pyramidách jako energetických centrech se týká především velkých pyramid v Egyptě, zejména pyramidy v Gíze. Podle této teorie byly pyramidy navrženy tak, aby fungovaly jako obrovské energetické generátory, které byly schopny shromažďovat a zesilovat kosmickou energii, která proudila skrze zemský povrch.
Podle této teorie byly pyramidy navrženy tak, aby odpovídaly přesně měřítku Země, což znamená, že velikost a proporce pyramid byly vypočítány na základě geometrických vztahů Země, včetně rozměrů a polohy Země vůči Slunci a ostatním planetám v našem slunečním systému.

zdroj:Pixabay.com

V pyramidách se shromažďovala kosmická energie, která vstupovala do pyramidy skrze vrchol a proudila směrem dolů, kde byla absorbována pyramidou a rozdělována do okolí. Tuto energii lze využít k léčení, meditaci a zvyšování vědomí.
Existuje mnoho způsobů, jak měřit energii, která se shromažďuje v pyramidách, včetně teploty, elektrického náboje a magnetických polí. Výzkumníci v minulosti používali tyto metody k měření energie v pyramidách a byli schopni zaznamenat významné změny.

Nicméně většina vědců se stále drží teorie, že pyramidy byly stavěny jako hrobky pro faraony a jejich rodiny, a že nebyly určeny jako energetická centra. Mnoho lidí však stále věří v teorii o pyramidách jako energetických centrech a používají je jako nástroj pro meditaci a léčení.

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz