28. 1. 2024
Autor: Viktorie Vondrová
zdroj: , the sun, idnes.cz, wikipedia

Jakými schopnostmi ženy předčí své mužské kolegy ve vedení a vůdcovských rolích? Empirické výzkumy naznačují, že ženy vynikají v přebírání iniciativy, vyjednávání, seberozvoji a dosahování vynikajících výsledků. Navzdory těmto schopnostem však genderové stereotypy stále přetrvávají.

I přes tradiční vnímání žen jako něžného pohlaví ukazují empirické výzkumy, že ve vedoucích pozicích vynikají nad muži. Analytická data naznačují, že ženy excelují v přebírání iniciativy, vyjednávání, seberozvoji, dosahování vynikajících výsledků a vysoké integritě. Jakými dalšími schopnostmi mohou ženy překonat muže?

Globální studie ukazují, že ženy předčí muže v až 84 % činností, zatímco muži excelují především v rozvoji strategických dovedností a odborně-technických znalostech. I přesto, že ženy jsou vnímány jako vysoce kompetentní vůdkyně, některé stereotypy stále přetrvávají. Psychologické pozadí tvrzení, že ženy jsou lepší v multitaskingu, podporují studie zkoumající genderové rozdíly.

zdroj:pixabay.com

Vědecké týmy zjišťují, že více než 50 % lidí věří v genderové rozdíly v multitaskingu, přičemž až 80 % se domnívá, že v této dovednosti vynikají ženy. To může mít kořeny v evoluční výhodě spojené se skloubením výchovy dětí, práce v domácnosti a zaměstnání, kterou mají ženy. I když některé stereotypy mohou být zakořeněné v minulosti, ženy dnes prokazují vynikající vůdcovské schopnosti.

V roce 2015 provedli sociologové z Pew Research Center studii, která zkoumala klíčové vlastnosti, jež dělají z člověka dobrého vůdce. „Vlastnosti jako poctivost, inteligence, soucit a inovace byly na vrcholu hodnotícího žebříčku,“ zdůraznili výzkumníci. Při srovnání vlastností mezi muži a ženami dosáhly ženy ve většině kategorií vyššího hodnocení. Široká veřejnost vnímá ženy jako soucitnější, inovativnější a čestnější v porovnání s muži.

Nejzajímavější aspektem celé studie bylo zjištění, že ženy často zlehčují své zásluhy a podceňují vlastní sebehodnotu. Vědci z Pew Research Center podotkli, že s postupujícím věkem získávají ženy větší sebevědomí a aktivně usilují o vyšší pozice, naopak muži mají tendenci zlehčovat své úspěchy s přibývajícím věkem. „Muži ve věku do 25 let se často považují za na vrcholu svých schopností, což se liší od žen mladších 25 let, které mají sklon podceňovat své dovednosti.“ S postupujícím věkem se tato dynamika mění.

zdroj:pixabay.com

Statistiky z roku 2023, zveřejněné na stránkách Leftronic, naznačují, že ženy tvoří 29 % globálního vrcholového managementu, 31 % vedoucích funkcí v USA jsou obsazeny ženami a 33 firem z Fortune 500 má ženy ve funkci generálních ředitelek. Obor, kde ženy dominují, je oblast lidských zdrojů. Na začátku roku 2019 zastávaly manažerky lidských zdrojů až 79 % všech vedoucích pozic obsazených ženami, zatímco v oblasti lékařských služeb působilo ve vedoucích pozicích úžasných 72 % žen.
Ženy vůdkyně se často vyznačují transformačním přístupem, podporují druhé a lépe využívají emocionální inteligenci.

Výzkumy také ukazují, že ženy se lépe rozhodují ve stresu, což může být cenným přínosem pro vůdčí role. Vzhledem k tomu, že svět preferuje sebevědomí a sebedůvěru, muži by se mohli inspirovat schopností žen využívat měkké dovednosti, naslouchat a rozvíjet potenciál svých podřízených.

I přes tyto výjimečné schopnosti žen, statistiky ukazují, že jsou stále podceňovány ve vrcholovém managementu. Výzva spočívá nejen v odstraňování genderových stereotypů, ale i v tom, aby společnost opravdu ocenila a využila plný potenciál ženských vůdkyň.

Zdroj: Autorský text Viktorie Vondrové, the sun, idnes.cz, wikipedia


Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si Top Stories na hlavní stránku Seznam.cz